Contactgegevens Lid
Gegevens ouder/verzorger:
Indien lid minderjarig ook gegevens ouder/verzorger:
Bankgegevens
I.v.m. de automatische incasso van de contributie en jaarlijkse bondscontributie hieronder het rekeningnummer en tenaamstelling invullen
Bij de eerste afschrijving wordt eenmalig € 10,00 inschrijfkosten afgeschreven.
Akkoordverklaring
Datum
Plaats
Handtekening lid
Handtekening ouder/ verzorger
Share This